The Quintessence of VietNam – Tinh Hoa Nước Việt


Vạn Thắng Đại Vương from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

http://youtu.be/uIQrDfxv-RM

Tiếng Sáo Đào Công Minh from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

http://youtu.be/KDNP8rP7f6o

Skit (Hoạt Cảnh) Newspaper Delivery in the Rain (Trời Mưa Đi Phát Báo) from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

http://youtu.be/I0eCQmhijR4

Skit (Hoạt Cảnh) Future Generation of Vietnamese Americans (Thế Hệ Tương Lai Việt Nam) from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

http://youtu.be/CCNcqHwk00E

Skit (Hoạt Cảnh) Conference (Hội Nghị) Bình Than from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

http://youtu.be/110hSrYL-_8

Skit (Hoạt Cảnh) Princess (Công Chúa) An Tư from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

http://youtu.be/NImAUk9i4jQ

Doanh Trại Thoát Hoan

http://youtu.be/6RcyFWiOoDA

Skit (Hoạt Cảnh) Ý Dân Là Ý Trời from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

http://youtu.be/UI-ZZbZx6Ec

Skit (Hoạt Cảnh) Bên Bến Đò Rừng from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

http://youtu.be/UI-ZZbZx6Ec

Skit (Hoạt Cảnh) Conference (Nghị Hội) Diên Hồng video clip 5 from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

Skit (Hoạt Cảnh) Ống Đồng Thoát Hoan from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

http://youtu.be/UGmFqaEh9Qo

Skit (Hoạt Cảnh Bạch Đằng Giang) video clip 1 from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

http://youtu.be/Fa1D1adjI2c

Skit (Hoạt Cảnh Bạch Đằng Giang) video clip 2 from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

http://youtu.be/V8rl0j_GMq0

Skit (Hoạt Cảnh Bạch Đằng Giang) video clip 3 from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

http://youtu.be/VjUY4sZR8o8

Skit (Hoạt Cảnh) Bạch Đằng Giang video clip 4 from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

http://youtu.be/RgUljY9UoTc

Skit (Hoạt Cảnh) Bạch Đằng Giang video clip 5 from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

http://youtu.be/UGmFqaEh9Qo

Đơn ca Hát Cho Việt Nam phụ diễn múa “Nguyện Cầu”

http://youtu.be/LWWBbLR6ctk

Traditional Vietnamese Dance (Hoạt cảnh Cõi Mộng ) from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

Traditional Vietnamese Wedding Skit (Hoạt Cảnh Đám Cưới) from The Quintessence of Vietnam (Tinh Hoa Nước Việt ) show at Richard J. Ernst Community Cultural Center on Sunday, October 6, 2013.

http://youtu.be/gjzK62b30hcLeave a Reply