MC Viet Thao at Eden Center

MC Viet Thao at Eden Center Người Yêu Của Lính – Nhung Nguyễn http://youtu.be/a7wZR_TJ3ys Anh Là Ai & Việt Nam Tôi Đâu – Bảo Huy & Hoàn Vũ at Eden Center (04/27/13) http://youtu.be/i3zPqtrtuic Viết từ KBC – Phương Hồng Quế – Eden Center – 04/27/13 http://youtu.be/qEDv0VT0oYs Giờ Này Anh Ở Đâu – Phương Hồng Quế…

Tình Ca Du Ca

“Đứa Học Trò Trở Về” trong Tình Ca Du Ca by Nguyễn Quyết Thắng @ V3 in Eden Cener (04/13/13) http://youtu.be/oRZOEsfHMN0 “Lần Trở Lại Ban Mê” trong Tình Ca Du Ca by Nguyễn Quyết Thắng @ V3 in Eden Cener (04/13/13) http://youtu.be/KN8RZf_J4fM Nói Chuyện Về Thành Phố Ban Mê Thuột trong Tình Ca Du Ca…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!