Vương Phùng Sơn

“Một Chút Quà Cho Quê Hương” … Sáng Tác: Việt Dzũng … Ca Sỹ: Vương Phùng Sơn. The song Một Chút Quà Cho Quê Hương by singer Việt Dzũng … performed by singer Vương Phùng Sơn (trained by Việt Dzũng) at 2014 Human Right Days for Vietnam Washington D.C. (05/09/14) “Lời Kinh Đêm” … Sáng…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!