Yêu Người Yêu Đời


Bảy Ngày Đợi Mong

Hội Kết Đoàn Phỏng Vấn Ngọc Anh Vi

Phương Trang, Kim Hằng, Kenny Ngô, Duy Thảo hát bài “Em Bé” trong buổi dạ tiệc “Yêu Người Yêu Đời” ” Ket Doan 11TH Annual Banquet! @ Hong Kong Pearl restaurant. (09/11/13)

Fashion Show at “Yêu Người Yêu Đời” ” Ket Doan 11TH Annual Banquet! @ Hong Kong Pearl restaurant. (11/09/13)

First game winner at “Yêu Người Yêu Đời” ” Ket Doan 11TH Annual Banquet! @ Hong Kong Pearl restaurant. (11/09/13)

The winners of couple dance game on the newspaper at “Yêu Người Yêu Đời” ” Ket Doan 11TH Annual Banquet! @ Hong Kong Pearl restaurant. (11/09/13)

Last game winner dance couple rhyming with music at “Yêu Người Yêu Đời” ” Ket Doan 11TH Annual Banquet! @ Hong Kong Pearl restaurant. (11/09/13)Leave a Reply