Vương Phùng Sơn

“Một Chút Quà Cho Quê Hương” … Sáng Tác: Việt Dzũng … Ca Sỹ: Vương Phùng Sơn. The song Một Chút Quà Cho Quê Hương by singer Việt Dzũng … performed by singer Vương Phùng Sơn (trained by Việt Dzũng) at 2014 Human Right Days for Vietnam Washington D.C. (05/09/14) “Lời Kinh Đêm” … Sáng…

South Vietnam Opera Songs at Vu Lan Festival

Ngoc Quyen from “Cải Lương Hương Miền Nam” group sang “Mẹ Hiền Quan Thế Âm & Đức Từ Phụ” (09/01/13) http://youtu.be/e6Ysx68w7wk Tuyet Mai sang South Vietnam Opera song “Tìm Mẹ Nơi Đâu” (09/01/13) http://youtu.be/Fkiow9OSf6M Ngoc Quyen & Thu Thao from “Cải Lương Hương Miền Nam” group sang South Vietnam Opera song “Con Gái Của Mẹ”…

Graduation Ceremony of VYEA Vietnamese summer school 2013

Teaching Staffs perform the song “Tình Ca” at graduation ceremony of VYEA Vietnamese summer school 2013 (08/01/13) http://youtu.be/xd8tlAz2cZ4 Vietnamese students from class 1A1 & 1A2 perform the song “Tập Đếm” at graduation ceremony of VYEA Vietnamese summer school 2013 (08/01/13) http://youtu.be/xQTkOoqPIic Vietnamese students from class 1B & 1C perform the song “Bắc Kim Thang” at…

Lua Viet Camp 2013

Vietnamese Scout Liên Đoàn Patrol Yell (06/22/13) http://youtu.be/YSp-FhapGmI Lua Viet Camp Gate 2013 (06/22/13) http://youtu.be/dVzDhxB95Y4 Color Guard advances at Lua Viet Camp 2013 (06/22/13) http://youtu.be/AZH_OvVrT7U Prepare for Lua Viet Camp 2013 Flag Ceremony (06/22/13) http://youtu.be/h61nVJ3zOUo Lua Viet Camp 2013 Team Eating in Big Game (06/22/13) http://youtu.be/SCdAlXIHHag Lua Viet Camp 2013 Big Game “Đòn Gánh” (06/22/13)…

2013 Tet Festival in Montgomery County

Welcome to 2013 Tet Festival in Montgomery County (01/27/13) http://youtu.be/QSFWKnR8ZE8 Song Ca (Duett) Chúc Xuân by Kenny Ngô & Amy Duy @ 2013 Tet Festival in Montgomery County (01/27/13) http://youtu.be/FcoSkrgyAm4 Biểu Diễn Võ Thuật (Martial Arts Demonstration) by VoViNam Center at 2013 Tet Festival in Montgomery County (01/27/13) http://youtu.be/Rzfp-MnHzms Đón Xuân – Henry Nguyễn, Hoài…

KetDoan 10 Year Anniversary

Múa Hát Cánh Diều Quê Hương http://youtu.be/AyM0K_ecPLM Band Performance – Hello Vietnam http://youtu.be/0Vtwyua28Bo Hành Trình Trên Đất Phù Sa http://youtu.be/yVaT9PgnBCY Liên Khúc Mưa Hồng & Sài Gòn Đẹp Lắm http://youtu.be/uxvLT8Zv-_0 Skit – Gangnam style by Long Nguyen and Khanh Nguyen – KetDoan 10th Year Anniversary 11/17/12 http://youtu.be/g3eYnWjT4N4 Winner of raffle ticket http://youtu.be/skuukuepnkc Fashion Show –…

Lúa Mùa Duyên Thắm

http://youtu.be/plA8HhSOgeU Tradional Dance “Lúa Mùa Duyên Thắm” by Crew 212 at Tet Trung Thu (Moon/Mid-Autumn) Festival at Thomas Jefferson Community Center in Arlington, Virginia on September 30, 2012

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!