Fashion Shows at Family Night 2013 by VSA of UMCP

Tradtional Ao Dai Fashion Show by VSA of UMCP on Vietnamese Cinderalla skit “”Nhạc Kịch Tấm Cám”” at Family Night 2013 (03/02/13) http://youtu.be/BkhlIF-YryE Modern Fashion Show “Fashion Collection by Frank Huỳnh ” at VSA of UMCP Family Night 2013 featuring Kim Trinh, Alex Ninh, Chi Nguyễn, Thọ Trương, Kim Trương, Dan Rehner, Jenifer Liên, Tuấn…

KetDoan 10 Year Anniversary

Múa Hát Cánh Diều Quê Hương http://youtu.be/AyM0K_ecPLM Band Performance – Hello Vietnam http://youtu.be/0Vtwyua28Bo Hành Trình Trên Đất Phù Sa http://youtu.be/yVaT9PgnBCY Liên Khúc Mưa Hồng & Sài Gòn Đẹp Lắm http://youtu.be/uxvLT8Zv-_0 Skit – Gangnam style by Long Nguyen and Khanh Nguyen – KetDoan 10th Year Anniversary 11/17/12 http://youtu.be/g3eYnWjT4N4 Winner of raffle ticket http://youtu.be/skuukuepnkc Fashion Show –…

Ao Dai Fashion Show

http://youtu.be/N5klQmvOHfE Đông Phương Dance Group at Vietnamese – Asian Americans for George Allen, Mitt Romney Endorsement Rally @ Fortune Restaurant (10/22/12)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!