KetDoan 10 Year Anniversary


Múa Hát Cánh Diều Quê Hương

http://youtu.be/AyM0K_ecPLM

Band Performance – Hello Vietnam

http://youtu.be/0Vtwyua28Bo

Hành Trình Trên Đất Phù Sa

http://youtu.be/yVaT9PgnBCY

Liên Khúc Mưa Hồng & Sài Gòn Đẹp Lắm

http://youtu.be/uxvLT8Zv-_0

Skit – Gangnam style by Long Nguyen and Khanh Nguyen – KetDoan 10th Year Anniversary 11/17/12

http://youtu.be/g3eYnWjT4N4

Winner of raffle ticket

http://youtu.be/skuukuepnkc

Fashion Show – Viet Nam Gam Hoa (Clip 1) – Models: Lizz Nguyen, Vy Duong, Trang La, Trang Do, Trang Nguyen, Vee Vu, Chau Vu, Thao Nguyen, Thuy Hong, Thi Pham, Hoai Anh Nguyen, Thuy Bui and Amy Duy

http://youtu.be/Ajw0yTjuG-A

Fashion Show – Viet Nam Gam Hoa (Clip 2) – Models: Lizz Nguyen, Vy Duong, Trang La, Trang Do, Trang Nguyen, Vee Vu, Chau Vu, Thao Nguyen, Thuy Hong, Thi Pham, Hoai Anh Nguyen, Thuy Bui and Amy Duy

http://youtu.be/wl7ueGVBjSo

Fashion Show – Viet Nam Gam Hoa (Clip 3) – Models: Lizz Nguyen, Vy Duong, Trang La, Trang Do, Trang Nguyen, Vee Vu, Chau Vu, Thao Nguyen, Thuy Hong, Thi Pham, Hoai Anh Nguyen, Thuy Bui and Amy Duy

http://youtu.be/H6ZvVNTCIOg

Models of Fashion Show Vietnam Gam Hoa: Lizz Nguyen, Vy Duong, Trang La, Trang Do, Trang Nguyen, Vee Vu, Chau Vu, Thao Nguyen, Thuy Hong, Thi Pham, Hoai Anh Nguyen, Thuy Bui and Amy Duy

http://youtu.be/zaqB0fApPT0Leave a Reply