Bà Mẹ Điên

Vĩnh Điện phổ nhạc một bài thơ “Bà Mẹ Điên” của Trần Trung Đạo (09/13/14) Post by Mike Tri Do.

Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười

Author (Trần Trung Ðạo) of book “Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười” Ngâm Thơ/ Hát bài thơ/hát Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười (09/13/14) Post by Mike Tri Do.

Tình Là Sợi Tơ by Ngọc Anh Vi (Live Concert)

Ngoc Anh Vi sang Tình Là Sợi Tơ by Anh Bằng during 35th Anniversary Celebration of Holy Martyrs of Vietnam Parish at T.C. Williams High School on Saturday, September 6, 2014. Post by Mike Tri Do.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!