Tet Trung Thu Festival 2013


Miss Vietnam DC in Traditional Ao Dai Fashion Show at Tet Trung Thu Festival 2013 – Thomas Jefferson Community Center in Arlington, VA (09/15/13)

http://youtu.be/R7PUmO7RNWM

Lion Dance by Lien Doan Hung Vuong & Lien Doan Trung Vuong during Tet Trung Thu Festival 2013 at Thomas Jefferson Community Center in Arlington, Virginia (09/15/13)

Traditional Dance “Tía em, Má em” by Vietnamese school St. Michael & Children during Tet Trung Thu Festival 2013 at Thomas Jefferson Community Center in Arlington, Virginia (09/15/13)

http://youtu.be/o-a6Lf81Jfg

Vietnamese Traditional Dance “Khúc Nhạc Dưới Trăng” by Liên Đoàn Phong Châu during Tet Trung Thu Festival 2013 at Thomas Jefferson Community Center in Arlington, Virginia (09/15/13)

http://youtu.be/qHAK_AyNH_4

Tam Ca “3 Ngọn Nến Lung Linh” by Liên Đoàn Văn Lăng during Tet Trung Thu Festival 2013 at Thomas Jefferson Community Center in Arlington, Virginia (09/15/13)

http://http://youtu.be/PoFhzrTbJHY

Group Singing “Chú Cuội” Liên Đoàn Văn Lăng during Tet Trung Thu Festival 2013 at Thomas Jefferson Community Center in Arlington, Virginia (09/15/13)

http://youtu.be/rhHNpe637j8

Vietnamese Traditional Dance “Lúa Mùa Duyên Thắm” by Crew 212 during Tet Trung Thu Festival 2013 at Thomas Jefferson Community Center in Arlington, Virginia (09/15/13)

http://youtu.be/2nbjI63ha0I

“Brave” performed by Ashley La from UMCP VSA during Tet Trung Thu Festival 2013 at Thomas Jefferson Community Center in Arlington, Virginia (09/16/13)

http://youtu.be/9rmnU-8MX-c

“Minuet” performed by Tram Nguyen from UMCP VSA during Tet Trung Thu Festival 2013 at Thomas Jefferson Community Center in Arlington, Virginia (09/15/13)

http://youtu.be/NPcIcz8CdGs

Vietnamese Traditional Dance “Khúc Ca Đồng Tháp” by Liên Đoàn Nhuỵ Kiều during Tet Trung Thu Festival 2013 at Thomas Jefferson Community Center in Arlington, Virginia (09/15/13)

http://youtu.be/_362hJ5EQ-E

Group singing “Thùng Thình, ThùngThình” by Liên Đoàn Trưng Vương during Tet Trung Thu Festival 2013 at Thomas Jefferson Community Center in Arlington, Virginia (09/15/13)

http://youtu.be/hIE5MWsmU-4

Vietnamese Traditional Dance “Non Nước Hữu Tình” by Liên Đoàn Gia Định during Tet Trung Thu Festival 2013 at Thomas Jefferson Community Center in Arlington, Virginia (09/15/13)

http://youtu.be/J_Wv56-TlaILeave a Reply