2013 Tet Festival by Vietnamese Scout Units of Washington D.C. Metropolitan

Liên Đoàn Trưng Vương – Tết Sắp Đến Rồi http://youtu.be/eagyUV3ca_Q Liên Đoản Hồng Bàng – Ly Rượu Mừng (02/16/13) http://youtu.be/_kOtXNV_BIw Skit “Đón Xuân” by Liên Đoàn Gia Định (02/16/13) http://youtu.be/C6MvjqrobGQ Group singing “Bên Em Đang Có Ta” by Liên Đoàn Văn Lang (02/16/13) http://youtu.be/wxlUo0mDFN8 Traditional Conical Hat Dance: “Khúc Ca Nhạc Mừng Xuân” (02/16/13) http://youtu.be/JhYJW32ZyoQ…

LD Gia Dinh 9 Years Anniversary

Traditional Dance “Non Nước Hữu Tình” performed by Nữ Đoàn Lê Chân Crew of LD Gia Dinh during 9 years anniversary at Poe Middle School (02/02/13) http://youtu.be/BautLflBc0k Traditional Conical Hat Dance “Khúc Ca Ngày Mùa” performed by by Troop Daisy 5156 during 9 years anniversary of LD Gia Định at Poe Middle School (02/02/13) http://youtu.be/vTT0jVFCGs4…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!