South Vietnam Opera Songs at Vu Lan Festival


Ngoc Quyen from “Cải Lương Hương Miền Nam” group sang “Mẹ Hiền Quan Thế Âm & Đức Từ Phụ” (09/01/13)

http://youtu.be/e6Ysx68w7wk

Tuyet Mai sang South Vietnam Opera song “Tìm Mẹ Nơi Đâu” (09/01/13)

http://youtu.be/Fkiow9OSf6M

Ngoc Quyen & Thu Thao from “Cải Lương Hương Miền Nam” group sang South Vietnam Opera song “Con Gái Của Mẹ” (09/02/13)

http://youtu.be/nEHSLwWElc4

Quang Khai from “Cải Lương Hương Miền Nam” group sang South Vietnam Opera song “Đêm Tụng Kinh Pháp Hoa” (09/02/13)

http://youtu.be/tIoebHQNMW8

Quang Khai from “Cải Lương Hương Miền Nam” group sang South Vietnam Opera song “Lạy Phật Quan Âm” (09/02/13)

http://youtu.be/u1971VgAViwLeave a Reply