2014 Tet Festival by Vietnamese Community of Washington D.C. Metropolitan


Scouts Present Color Guard Flags At 2014 Tet Festival of Washington D.C. Metropolitan

http://youtu.be/9HlTWKbaSag

Scouts Present Color Guard Flags At 2014 Tet Festival of Washington D.C. Metropolitan

http://youtu.be/9HlTWKbaSag

National anthem of the United States

http://youtu.be/EIk8Stac1WA

Chào Cờ Hội Chợ Tết Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn Giáp Ngọ 2014

http://youtu.be/lRwxH7Kqor4

Chủ Tịch Chúc Mừng Năm Mới Tại Hội Chợ Tết Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn Giáp Ngọ 2014

http://youtu.be/IOh5qV48-ww

Ông Trần Văn Huỳnh, Cha của Trần Huỳnh Duy Thức Tại Hội Chợ Tết Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn Giáp Ngọ 2014

http://youtu.be/HLvZVgtkR20

Lion Dance

http://youtu.be/EEEueI8mpns

Sớ Táo Quân

http://youtu.be/NjsRxf3xA_M

Lì Xì

http://youtu.be/1-Xv-yBz_eY

Vietnamese Traditional Dance

http://youtu.be/L-kjit1STc4Leave a Reply