LD Gia Dinh 9 Years Anniversary


Traditional Dance “Non Nước Hữu Tình” performed by Nữ Đoàn Lê Chân Crew of LD Gia Dinh during 9 years anniversary at Poe Middle School (02/02/13)

http://youtu.be/BautLflBc0k

Traditional Conical Hat Dance “Khúc Ca Ngày Mùa” performed by by Troop Daisy 5156 during 9 years anniversary of LD Gia Định at Poe Middle School (02/02/13)

http://youtu.be/vTT0jVFCGs4

Skit: Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn (Thiếu Đoàn Lý Thường Kiệt) (02/02/13)

http://youtu.be/oj-O-n4JcvI

Traditional Fan Dance “Mùa Xuân Ơi” pe rformed by Liên Đoàn Hoàn Bình duỉng 9 years anniversy of Liên Đoàn Gia Định at Poe Middle School (02/02/13)

http://youtu.be/zmSm40uqVtU

Traditional Dance “Xuân Đã Về” performed by Nữ Đoàn Bùi Thị Xuân Brownie of Liên Đoàn Gia Định at Poe Middle School (02/02/13)

http://youtu.be/zmSm40uqVtU

Skit “Sơn Tinh Thuỷ Tinh” by Ấu Đoàn Lương Thế Vinh Cub Scouts of Liên Đoàn Gia Định at Poe Middle School (02/02/13)

http://youtu.be/Gjvr9aHjS_E

Magic Part 1 (Ảo Thuật) by Thịnh Thiếu Đoàn Lý Thường Kiệt troop of Liên Đoàn Gia Định at Poe Middle School (02/02/13)

http://youtu.be/qG4OEHJNr2Q

Magic Part 2 (Ảo Thuật 2) by Thịnh Thiếu Đoàn Lý Thường Kiệt troop of Liên Đoàn Gia Định at Poe Middle School (02/02/13)

http://youtu.be/sF9DF3RgnYg

Magic Part 3 (Ảo Thuật 3) by Thịnh Thiếu Đoàn Lý Thường Kiệt troop of Liên Đoàn Gia Định at Poe Middle School (02/02/13)

http://youtu.be/tDQMRMXytHYLeave a Reply