VietFest 2013


Skit “Hòn Vọng Phu” by Dance Group VietFest

http://youtu.be/0BGCIKqZYnU

Liên Khúc 3 Miền

http://youtu.be/U2bdvWv0AKk

Dragon Dance

http://youtu.be/2FWoftgK1ssLeave a Reply