2013 Tet Festival by Vietnamese Literary & Artistic Club


Traditional Fan Dance “Xuân Đã Về” by Liên Đoàn Hoà Bình

http://youtu.be/6aEPeFLXzNw

Tradtional Dance “Đoàn Xuân Ca” by St. Michael Vietnamese School

http://youtu.be/o-EAEbKyOXk

Tradtional Dance “Đoàn Xuân Ca” by St. Michael Vietnamese School

http://youtu.be/o-EAEbKyOXk

Ao Dai Fashion Show

http://youtu.be/Y2ODjtClkRg

Traditional Dance “Non Nước Hữu Tình” by Liên Đoàn Gia Định

http://youtu.be/-ujlbuajaWU

Traditional Dance “Thương Nhau Lý Tơ Hồng” by St. Michael Vietnamese School

http://youtu.be/XS7n5o-TTCo

Sớ Táo Quân – Kitchen God’s Petition by NOVA

http://youtu.be/Ztrc_oqor2ALeave a Reply