Typhoon Haiyan Benefit Concert


Skit “Thằng Bờm” by Liên Đoàn Potomac @ Typhoon Haiyan Benefit Concert by Huong Dao Mien Dong Hoa Ky (Vietnamese American Scouts, Eastern Region) … @ NOVA, Annandale Campus (12/01/13)

http://youtu.be/C3FIt64MqCA

Kim Phụng sang “Mời Em Về” @ Typhoon Haiyan Benefit Concert by Huong Dao Mien Dong Hoa Ky (Vietnamese American Scouts, Eastern Region) … @ NOVA, Annandale Campus (12/01/13)

http://youtu.be/yWo-rO01I1s

Lai Đức Ngọc Ngâm Thơ “Cần Thiết” của Nguyên Sa @ Typhoon Haiyan Benefit Concert by Huong Dao Mien Dong Hoa Ky (Vietnamese American Scouts, Eastern Region) … @ NOVA, Annandale Campus (12/01/13)

http://youtu.be/7VKIRkWMNfs

Tradition Vietnamese Dance by Crew 212 of Liên Đoàn Hòa Bình sang “Lúa Mùa Duyên Thắm” @ Typhoon Haiyan Benefit Concert by Huong Dao Mien Dong Hoa Ky (Vietnamese American Scouts, Eastern Region) … @ NOVA, Annandale Campus (12/01/13)

Hoàng Cung Fa sang “Gọi Thầm Tên Em” @ Typhoon Haiyan Benefit Concert by Huong Dao Mien Dong Hoa Ky (Vietnamese American Scouts, Eastern Region) … @ NOVA, Annandale Campus (12/01/13)

http://youtu.be/7VZ4Od5AP98

Bạch Cúc @ Typhoon Haiyan Benefit Concert by Huong Dao Mien Dong Hoa Ky (Vietnamese American Scouts, Eastern Region) … @ NOVA, Annandale Campus (12/01/13)

http://youtu.be/d_HEiQwmZyU

Hiếu Thuận sang “Con Đường Tôi Về” @ Typhoon Haiyan Benefit Concert by Huong Dao Mien Dong Hoa Ky (Vietnamese American Scouts, Eastern Region) … @ NOVA, Annandale Campus (12/01/13)

http://youtu.be/J7J6NWOzfFM

Van Anh sang “Về Đây Nghe Em” @ Typhoon Haiyan Benefit Concert by Huong Dao Mien Dong Hoa Ky (Vietnamese American Scouts, Eastern Region) … @ NOVA, Annandale Campus (12/01/13)

http://youtu.be/N8oyzlEcTCw

Group sang song “Bên Em Đang Có Ta” @ Typhoon Haiyan Benefit Concert by Huong Dao Mien Dong Hoa Ky (Vietnamese American Scouts, Eastern Region) … @ NOVA, Annandale Campus (12/01/13)

http://youtu.be/GbM4hQcd7nc

Representative of Filipino Community @ Typhoon Haiyan Benefit Concert by Huong Dao Mien Dong Hoa Ky (Vietnamese American Scouts, Eastern Region) … @ NOVA, Annandale Campus (12/01/13)

http://youtu.be/fqababwZAf0

Speech of Mr. Van Duy Quang – Organizer @ Typhoon Haiyan Benefit Concert by Huong Dao Mien Dong Hoa Ky (Vietnamese American Scouts, Eastern Region) … @ NOVA, Annandale Campus (12/01/13)

http://youtu.be/XN_o2jbry6E

Chuong Trinh Ca Nhac Gay Quy Cuu Tro Nan Nhan Bao Haiyan 12/01/13
Chuong Trinh Ca Nhac Gay Quy Cuu Tro Nan Nhan Bao Haiyan 12/01/13Leave a Reply