2014 Maryland Tet Festival


Miss Ao Dai Maryland Tet Festival 2014

http://youtu.be/JrkLHjPi6PU

Lion Dance – Múa Lân

http://youtu.be/G6HC5M2HrDk

Người Tình Ơi Mơ Gì

http://youtu.be/HCYk1fE9fikk

Mùa Xuân Đầu Tiên

http://youtu.be/XFZ9Ey-bWyE

Chiều Xuân

http://youtu.be/BSKAHf9Ovq0

Musical Form of Jhoon Rhee by John Mai

http://youtu.be/WalddLrC5N4

Applied Self Defense techniques in different situations … against weapons

http://youtu.be/I6ooNiuwNpU

Applied Self Defense techniques in different situations … against two persons

http://youtu.be/lg6D6PkPpr4

Applied Self Defense techniques in different situations … Attack on girl

http://youtu.be/v70ylvgssO0

Applied Self Defense techniques in different situations … Attack on girl (Part 2)

http://youtu.be/Pyd0qiKrfFw

Exteme Bo Staff Form

http://youtu.be/k3wxO58U6_w

Cánh Thiệp Đầu Xuân

http://youtu.be/xYNFVcVh2PALeave a Reply