Vovinam Washington D.C. Metropolitan Martial Art Christmas and New Year 2014


Vô Vi Nam vùng Hoa Thịnh Đốn Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh 2013 và Năm Mới 2014

http://youtu.be/F69Pzae-koM

Brief History of VoViNam Martial Art (12/21/13)

http://youtu.be/iJ-qpOBmurc

Vovinam DC metropolitan Greeting Merry Christmas and Happy New Year 2014

http://youtu.be/dwrZr7dR49Y

Biểu Diễn Võ Thuật trong Lễ Mãn Khóa Vovinam Việt Võ Đạo … võ đường Phi Long, … Vovinam Of Maryland tại trường Eastern Middle ở Maryland (21/12/13)

http://youtu.be/aUlpNk01-Qc

Thi Đấu – Huề – Huy Chương trong Lễ Mãn Khóa Vovinam Việt Võ Đạo … võ đường Phi Long, … Vovinam Of Maryland tại trường Eastern Middle ở Maryland (21/12/13)

http://youtu.be/7w4O5crFppQ

Thi Đấu – Huề – Huy Chương trong Lễ Mãn Khóa Vovinam Việt Võ Đạo … võ đường Phi Long, … Vovinam Of Maryland tại trường Eastern Middle ở Maryland (21/12/13)

http://youtu.be/7cZFjkLZsAc

Lễ Mãn Khóa Lớp Tự Vệ Nhập Môn

Chương Trình Gồm:
– Giới thiệu sơ lược về môn phái Vovinam- Việt Võ Đạo
– Giới thiệu sơ lược về võ đường Phi Long, Vovinam Of Maryland
– Các em môn sinh biểu diễn những đòn thế học trong 3 tháng qua
– Giao lưu với những võ đường Vovinam lân cận
– Kết nối tình Vovinam không biên giới

Kính Mời:
– Những võ đường Vovinam lân cận
– Những võ phái thân hữu khác
– Những người đam mê võ thuật
– Phu huynh và bạn bè thân hữu

Võ Đường Phi Long Kính Mời

Date: Saturday, December 21, 2013
Time: 12:30pm until 3:30pm
Address: Eastern Middle School Apparel Store, 300 University Blvd E, Silver Spring, Maryland 20901

Le Man Khoa 2013 Lop Tu Ve Nhap Mon
Le Man Khoa 2013 Lop Tu Ve Nhap MonLeave a Reply