Vovinam Washington D.C. Metropolitan Martial Art Christmas and New Year 2014

Vô Vi Nam vùng Hoa Thịnh Đốn Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh 2013 và Năm Mới 2014 http://youtu.be/F69Pzae-koM Brief History of VoViNam Martial Art (12/21/13) http://youtu.be/iJ-qpOBmurc Vovinam DC metropolitan Greeting Merry Christmas and Happy New Year 2014 http://youtu.be/dwrZr7dR49Y Biểu Diễn Võ Thuật trong Lễ Mãn Khóa Vovinam Việt Võ Đạo … võ đường Phi Long,…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!