Tình Ca Du Ca


“Đứa Học Trò Trở Về” trong Tình Ca Du Ca by Nguyễn Quyết Thắng @ V3 in Eden Cener (04/13/13)

http://youtu.be/oRZOEsfHMN0

“Lần Trở Lại Ban Mê” trong Tình Ca Du Ca by Nguyễn Quyết Thắng @ V3 in Eden Cener (04/13/13)

http://youtu.be/KN8RZf_J4fM

Nói Chuyện Về Thành Phố Ban Mê Thuột trong Tình Ca Du Ca @ V3 in Eden Cener (04/13/13)

http://youtu.be/PIWCIcecNK4

Tam Ca “Vắt Tay Lên Tráng ” trong Tình Ca Du Ca @ V3 in Eden Cener (04/13/13)

http://youtu.be/pxuFOAfAtqE

Hợp Ca “Đường Việt Nam ” trong Tình Ca Du Ca @ V3 in Eden Cener (04/13/13)
(03/02/13)

http://youtu.be/ZBjGHuauu-U

Hợp Ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” trong Tình Ca Du Ca @ V3 in Eden Cener (04/13/13)

http://youtu.be/xXpAuch5gNILeave a Reply