KetDoan 10 Year Anniversary

Múa Hát Cánh Diều Quê Hương http://youtu.be/AyM0K_ecPLM Band Performance – Hello Vietnam http://youtu.be/0Vtwyua28Bo Hành Trình Trên Đất Phù Sa http://youtu.be/yVaT9PgnBCY Liên Khúc Mưa Hồng & Sài Gòn Đẹp Lắm http://youtu.be/uxvLT8Zv-_0 Skit – Gangnam style by Long Nguyen and Khanh Nguyen – KetDoan 10th Year Anniversary 11/17/12 http://youtu.be/g3eYnWjT4N4 Winner of raffle ticket http://youtu.be/skuukuepnkc Fashion Show –…

Strike 4 a Child 2012 Bowling Tournament

Huy from Chica bow-bow team Ngoc from High Roller team StrikeFore won Team Spirit Award Chica bow-bow team won Team Highest Score Award Ninja Bowlers won the Most Fundraised Team Award

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!