Vương Phùng Sơn


“Một Chút Quà Cho Quê Hương” … Sáng Tác: Việt Dzũng … Ca Sỹ: Vương Phùng Sơn. The song Một Chút Quà Cho Quê Hương by singer Việt Dzũng … performed by singer Vương Phùng Sơn (trained by Việt Dzũng) at 2014 Human Right Days for Vietnam Washington D.C. (05/09/14)

“Lời Kinh Đêm” … Sáng Tác: Việt Dzũng … Ca Sỹ: Vương Phùng Sơn. The song Một Chút Quà Cho Quê Hương by singer Việt Dzũng … performed by singer Vương Phùng Sơn (trained by Việt Dzũng) at 2014 Human Right Days for Vietnam in Washington D.C. (05/09/14) Son Vuong was trained by Viet Dzung … performed Viet Dzung song “Một Chút Quà Cho Quê Hương” yesterday at Russell Senate Office Building in Washington D.C. (05/09/14).Leave a Reply