Ăng ten và Truyền hình Kỹ thuật Số: Ăng ten để nhận DTV


Theo tin FCC

Kể từ khi chuyển sang truyền hình kỹ thuật số, hầu hết người tiêu dùng đã có thêm nhiều lựa chọn về chương trình phát sóng miễn phí. Văn bản hướng dẫn này cung cấp thông tin về ăng ten truyền hình và những mẹo nhỏ để nhận được chương trình truyền hình kỹ thuật số có chất lượng cao.


Ăng ten để nhận DTV
Để nhận tín hiệu DTV từ tất cả các đài truyền hình trong khu vực, ăng ten của bạn cần có khả năng nhận được cả các kênh VHF (các kênh 2-13) lẫn các kênh UHF (các kênh 14-51). Một số ăng ten chỉ giúp nhận tốt các kênh VHF hoặc các kênh UHF, chứ không phải cả hai. Ví dụ, ăng ten “tai thỏ” trong nhà thường phải được tăng cường thêm với ăng ten “vòng dây” hoặc ăng ten “nơ” (xem hình bên dưới) để có thể nhận tín hiệu trên các kênh UHF. Nhiều loại ăng ten được bán như “Ăng ten HDTV” nhận tín hiệu UHF rất tốt, nhưng nhận tín hiệu của các kênh VHF không tốt lắm. Hãy tham khảo ý kiến của các chuyên viên bán lẻ hoặc những trang web dành cho người tiêu dùng để bảo đảm ăng ten bạn chọn có thể nhận tốt cả kênh VHF lẫn kênh UHF.

Ngay cả trong trường hợp bạn dùng hộp chuyển đổi số-sang-analog, bạn vẫn cần sử dụng ăng ten để nhận tín hiệu DTV. Hộp chuyển đổi số-sang-analog không có thêm ăng ten hoặc bộ khuyếch đại tín hiệu.


Muốn nhận văn bản dưới dạng dễ tiếp cận

Để xin được cung cấp bài viết này dưới dạng dễ tiếp cận – như chữ braille, chữ lớn, văn kiện Word hoặc text hoặc âm thanh – xin vui lòng gởi email tới fcc504@fcc.gov, hoặc gởi thư hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi (nói tiếng Anh) qua địa chỉ và số điện thoại nằm ở cuối trang này.

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng – xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC www.fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)


Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC
Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.

https://www.fcc.gov/consumers/guides/ang-ten-va-truyen-hinh-ky-thuat-so