Ăng Ten và Truyền hình Kỹ Thuật Số: Quét các kênh truyền hình kỹ thuật số (DTV)


Theo tin FCC

Kể từ khi chuyển sang truyền hình kỹ thuật số, hầu hết người tiêu dùng đã có thêm nhiều lựa chọn về chương trình phát sóng miễn phí. Văn bản hướng dẫn này cung cấp thông tin về ăng ten truyền hình và những mẹo nhỏ để nhận được chương trình truyền hình kỹ thuật số có chất lượng cao.


Quét các kênh truyền hình kỹ thuật số (DTV)

Trước khi thực hiện bất kỳ một sự thay đổi nào đối với ăng ten hoặc hệ thống ăng ten mà bạn đang có, bạn nên thực hiện việc quét kênh truyền hình để xem ăng ten của bạn có nhận được những tín hiệu kỹ thuật số được phát trong khu vực của bạn hay không.

Để thực hiện việc quét kênh, bạn hãy tìm nút “set-up” hay “menu” trên bộ điều khiển từ xa, rồi chọn tùy chọn nào cho phép bạn tìm kiếm những kênh truyền hình kỹ thuật số có sẵn được phát sóng. Một khi đã quét xong, bạn sẽ nhận được tất cả các kênh truyền hình kỹ thuật số có sẵn trong khu vực của mình. Trong nhiều trường hợp, đó là tất cả những gì bạn cần làm để có thể xem các chương trình truyền hình kỹ thuật số (DTV) được phát sóng. Bạn nên quét lại theo định kỳ để xem có những kênh truyền hình kỹ thuật số mới được thêm vào hay không.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thực hiện quét kênh, hãy tham khảo cẩm nang hướng dẫn dành cho người sở hữu hộp chuyển đổi số-sang-analog hoặc DTV để xem những chỉ dẫn chi tiết.


Muốn nhận văn bản dưới dạng dễ tiếp cận

Để xin được cung cấp bài viết này dưới dạng dễ tiếp cận – như chữ braille, chữ lớn, văn kiện Word hoặc text hoặc âm thanh – xin vui lòng gởi email tới fcc504@fcc.gov, hoặc gởi thư hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi (nói tiếng Anh) qua địa chỉ và số điện thoại nằm ở cuối trang này.

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng – xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC www.fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)


Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC
Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.

https://www.fcc.gov/consumers/guides/ang-ten-va-truyen-hinh-ky-thuat-so