Tình Là Sợi Tơ by Ngọc Anh Vi (Live Concert)

Ngoc Anh Vi sang Tình Là Sợi Tơ by Anh Bằng during 35th Anniversary Celebration of Holy Martyrs of Vietnam Parish at T.C. Williams High School on Saturday, September 6, 2014. Post by Mike Tri Do.

Yêu Người Yêu Đời

Bảy Ngày Đợi Mong Hội Kết Đoàn Phỏng Vấn Ngọc Anh Vi Phương Trang, Kim Hằng, Kenny Ngô, Duy Thảo hát bài “Em Bé” trong buổi dạ tiệc “Yêu Người Yêu Đời” ” Ket Doan 11TH Annual Banquet! @ Hong Kong Pearl restaurant. (09/11/13) Fashion Show at “Yêu Người Yêu Đời” ” Ket Doan 11TH…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!