2014 Vietnamese Senior Citizen Association Tet Festival

National anthem of the United States by Miss Senior Virginia at 2014 Vietnamese Senior Citizen Association Tet Festival @ Langley High School in Fairfax, Virginia (01/25/14) http://youtu.be/2RCkLcwDG00 Chào Cờ Hội Chợ Tết Cao Niên Giáp Ngọ 2014 tại trường trung học Langley thuộc quận Fairfax vào thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2014 http://youtu.be/dUWKxSon4iU…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!