Các đài truyền hình của Roseland Broadcasting ở Wisconsin và gần Madison thay đổi dấu hiệu cuộc gọi và số kênh trước cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2024


Theo tin Roseland Broadcasting hay prnewswire.com

Các đài truyền hình Wisconsin Thay đổi dấu hiệu cuộc gọi và số kênh trước cuộc bầu cử vào tháng 11

Kênh chính trị PurpleTV sẽ ra mắt tại Milwaukee vào tháng 6

MILWAUKEE, WI
Ngày 20 tháng 5 năm 2024

nhà điều hành đài truyền hình công suất thấp (LPTV) Roseland Broadcasting đã thông báo rằng họ đã thay đổi ký hiệu cuộc gọi và số kênh hoạt động của hai đài Wisconsin ở Milwaukee và gần Madison trước tháng 11 cuộc bầu cử hôm nay.

Người xem ở Milwaukee sẽ thấy biển hiệu cuộc gọi của đài WPVS đã được đổi thành WWMW và hiện nó phát sóng trên Kênh 16. Người xem ở khu vực Verona của Madison sẽ thấy đài mới WMWI cũng trên kênh 16. Roseland có kế hoạch chuyển WMWI đến Madison sau Năm nay.

Ngoài ra thì Roseland đã thông báo rằng một kênh chính trị mới. PurpleTV sẽ ra mắt trên đài Milwaukee vào tháng 6.

Giám đốc điều hành của Roseland Broadcasting, Matthew Davidge giải thích “Chúng tôi muốn cả hai đài Wisconsin của mình phát sóng trên cùng một số kênh trước Đại hội Đảng Cộng hòa vào tháng 7. Một khách hàng mới là PurpleTV. PurpleTV sẽ ra mắt một kênh thông tin về chính trị vào tháng 6 trên cả hai đài.”

Roseland đã phát sóng chương trình chính trị; OANN (One America Network) xuất hiện trên danh sách kênh của mình trên đài truyền hình KXBK ở Bismarck ND và KXXW ở Tyler TX.

Roseland Broadcasting tin rằng phát sóng truyền hình là sự bổ sung có giá trị cho các hoạt động chính trị trực tuyến và trực tiếp, đồng thời tiếp cận người xem mà các phương tiện truyền thông khác không thể làm được.

Tỷ lệ xem truyền hình qua mạng (OTA) vẫn ở mức cao ở Wisconsin, khoảng 25%, đặc biệt là ở những người xem lớn tuổi, bất chấp sự phân tán của các kênh tiêu thụ phương tiện truyền thông.

“Không phải tất cả chúng tôi đều là những người dùng ‘nghiêng về phía trước và chạm’… vẫn còn nhiều người xem ‘nghiêng về phía trước và xem’,” Davidge nói thêm.

PurpleTV.com sẽ công bố kế hoạch ra mắt riêng.


Wisconsin TV Stations Change Call Signs and Channel Numbers in Advance of November’s Election

Political channel PurpleTV will launch in Milwaukee in June

MILWAUKEE, May 20, 2024 /PRNewswire/ — Low power TV (LPTV) station operator Roseland Broadcasting announced today that it has changed the call sign and the operating channel number of its two Wisconsin stations in Milwaukee and near Madison in advance of the November election.

Viewers in Milwaukee will find the call sign of station WPVS has been changed to WWMW and it now broadcasts on Channel 16. Viewers in the Verona area of Madison will find a new station WMWI also on channel 16. Roseland plans to move WMWI into Madison later this year.

In addition, Roseland announced that a new political channel, PurpleTV, will launch on its Milwaukee station in June.

Roseland Broadcasting’s CEO Matthew Davidge explained “We wanted both of our Wisconsin stations to be broadcasting on the same channel number before the Republican Convention in July. A new client, PurpleTV, will launch an informational channel on politics in June on both stations.”

Roseland already broadcasts political programming; OANN (One America Network) appears on its channel line-up on TV station KXBK in Bismarck ND and KXXW in Tyler TX.

Roseland Broadcasting believes that TV broadcasting is a valuable complement to online and in-person political activities and reaches viewers that other communications mediums cannot.

Over the air (OTA) television viewing remains high in Wisconsin at around 25%, especially among older viewers, despite the splintering of media consumption channels.

“We are not all ‘lean forward and tap’ users… there are still many’ lean back and watch’ viewers,” Davidge added.

PurpleTV.com will announce its launch plans separately.

About Roseland Broadcasting
Roseland Broadcasting, established in 2017, operates 10 low power TV (LPTV) stations in several US States, State Capitals and in West Palm Beach. It leases subchannels to religious, shopping and political channels. Roseland Broadcasting’s Wisconsin stations are WWMW Milwaukee and WMWI Verona, both of which broadcast on Channel 16.

For more information:–

Kendle Priestley
377918@email4pr.com
443.962.9740
www.roselandbroadcasting.com

SOURCE Roseland Broadcastinghttps://www.prnewswire.com/news-releases/wisconsin-tv-stations-change-call-signs-and-channel-numbers-in-advance-of-novembers-election-302149432.html