Quốc Khanh played drum and sing Vầng Trăng Tình Yêu by Trúc Hồ during 35th […]