Những người sáng tạo độc lập dự kiến sẽ thay đổi bối cảnh truyền hình bằng Streemfire vào năm 2024


Theo tin Streemfire hay prnewswire.com

Những người sáng tạo độc lập dự kiến sẽ thay đổi bối cảnh truyền hình bằng Streemfire vào năm 2024

VIENNA
Ngày 30 tháng 11 năm 2023

Trong nhiều thập kỷ thì truyền hình đã đóng vai trò là yếu tố trọng tâm trong các gia đình trên khắp Châu Âu và Hoa Kỳ. TV nổi lên như một phương tiện hàng đầu để xem nội dung video. Ngoài vai trò của nó trong lĩnh vực giải trí thì TV còn khẳng định vị thế là nền tảng có tác động mạnh mẽ nhất để các nhà quảng cáo truyền tải thông điệp của họ.

Trong những năm gần đây thì bối cảnh truyền hình đã trải qua sự chuyển đổi nhanh chóng nhất. Sự nổi lên của các thiết bị TV kết nối đã biến tivi thành một cửa hàng ứng dụng khi chuyển thói quen xem từ một tập hợp các kênh tuyến tính hạn chế sang một loạt nền tảng video đa dạng. Sự thay đổi này không chỉ thay đổi cách chúng ta sử dụng nội dung mà còn cả cách phân phối nội dung đó. Không giống như trước đây khi nơi chỉ có các mạng lớn mới có thể phát sóng trên TV. Sự nổi lên của TV kết nối cho phép những người sáng tạo nội dung độc lập được thể hiện trên màn hình lớn.

Các mạng như Streemfire đang đi đầu trong sự thay đổi này. Công ty chuyên thiết lập các kênh thích hợp miễn phí trong môi trường Connected TV. Connected TV là nơi tuyển chọn những người sáng tạo có ảnh hưởng nhất trong mỗi ngành dọc. Với các dịch vụ nhưCycling Channel, Mountain Bike TV, Duck Hunting TV và Paragliding TV thì Streemfire thu hẹp khoảng cách giữa các cộng đồng thích hợp và thế giới phát sóng truyền hình.

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2024 thì Streemfire sẽ triển khai Chương trình hợp tác với người sáng tạo. Streemfire sẽ cho phép người sáng tạo nội dung kiếm được một phần doanh thu quảng cáo. Điều này thể hiện sự thay đổi mang tính đột phá trong việc cung cấp nội dung khi vượt ra khỏi ranh giới truyền thống của mạng xã hội. Mô hình hỗ trợ quảng cáo của Streemfire sẽ cho phép người sáng tạo có thêm nguồn thu nhập, đồng thời giúp cộng đồng của họ dễ tiếp cận nội dung hơn. Ngoài ra, các nhà quảng cáo sẽ có thể nhắm mục tiêu chính xác đến các đối tượng thích hợp bằng các thông điệp có liên quan.

Tóm lại thì hệ sinh thái truyền hình đang trải qua quá trình dân chủ hóa với nhiều cơ hội cho người sáng tạo nội dung. Các công ty như Streemfire đang đi đầu trong quá trình phát triển này. Streemfire làm phong phú thêm bối cảnh cho người xem, người sáng tạo và nhà quảng cáo. Để biết thêm thông tin về Streemfire, hãy truy cập: www.streemfire.com


Independent Creators are set to change the TV Landscape with Streemfire in 2024

VIENNA, AUSTRIA
Nov. 30, 2023

For decades, television has stood as a focal element in homes across Europe and the USA, emerging as the prime medium for consuming video content. Beyond its role in entertainment, TV has established its position as the most impactful platform for advertisers to communicate their messages.

In recent years, the TV landscape has undergone its most rapid transformation. The rise of Connected TV devices has converted the television into an app store, shifting viewing habits from a limited set of linear channels to a diverse array of video platforms. This change has not only altered how we consume content but also how it’s distributed. Unlike the past, where only large networks were able to broadcast on TV, the rise of the Connected TV enables independent content creators to be represented on the big screen.

Networks such as Streemfire are on the forefront of this shift. The company specializes in establishing free niche channels within the Connected TV environment, which curate the most influential creators within each vertical. With offerings such as the Cycling Channel, Mountain Bike TV, Duck Hunting TV, and Paragliding TV, Streemfire bridges the gap between niche communities and the world of TV broadcasting.

Starting in January 2024, Streemfire will launch its Creator Partnership Program, allowing content creators to earn a share of advertising revenue. This represents a groundbreaking shift in content syndication, moving beyond the traditional boundaries of social media. Streemfire´s ad supported model will allow creators to have an additional source of income, while making the content even more accessible to their community. Additionally, advertisers will be able to precisely target niche audiences with relevant messages.

In summary, the TV ecosystem is experiencing a democratization process with vast opportunities for content creators. Companies like Streemfire are at the forefront of this evolution, enriching the landscape for viewers, creators and advertisers. For more information, about Streemfire, visit: www.streemfire.com

Contact:
Oliver Kerschbaum
kerschbaum@streemfire.com
+43 664 93094314

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2288426/Content_Creators.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2274672/4429285/Streemfire_Logo.jpg

SOURCE Streemfirehttps://www.prnewswire.com/news-releases/independent-creators-are-set-to-change-the-tv-landscape-with-streemfire-in-2024-302002058.html