LG SIGNATURE OLED M 97 inch TV KHÔNG DÂY trong Danh sách Những phát minh tốt nhất năm 2023 của TIME


Theo tin LG Electronics USA hay prnewswire.com


TV OLED KHÔNG DÂY ĐẦU TIÊN CỦA LG TRONG DANH SÁCH CÁC PHÁT MINH TỐT NHẤT NĂM 2023 CỦA TIME

TV OLED M 97 inch SIGNATURE của LG được vinh danh vì cung cấp 4K mà không cần cáp

ENGLEWOOD CLIFFS N.J.
Ngày 25 tháng 10 năm 2023

Tuần này, TIME đã tiết lộ danh sách thường niên về Những phát minh tốt nhất, đưa LG SIGNATURE OLED M 97 inch đầu tiên trong ngành của LG vào danh sách có 200 cải tiến phi thường đang thay đổi cuộc sống của chúng ta . Ra mắt tại Mỹ vào tháng 8 vừa qua, LG SIGNATURE OLED M là TV OLED đầu tiên trên thế giới có kết nối không dây 4K 120hz và có các mẫu 97, 83 và 77 inch.

Danh sách Những phát minh tốt nhất năm 2023 của TIME được tổng hợp dựa trên đề cử của các biên tập viên và phóng viên của TIME trên khắp thế giới và thông qua quy trình nộp đơn trực tuyến, đặc biệt chú ý đến các lĩnh vực đang phát triển—như AI, năng lượng xanh và tính bền vững. Mỗi ứng cử viên được đánh giá dựa trên một số yếu tố chính, bao gồm tính độc đáo, hiệu quả, tham vọng và tác động. Xem danh sách đầy đủ tại đây: time.com/best-inventions-2023.

Trong danh sách mới, các biên tập viên của TIME viết: “Kết quả là một danh sách gồm 200 phát minh mang tính đột phá (và 50 phát minh được đề cập đặc biệt)—bao gồm siêu máy tính mạnh nhất thế giới, một địa điểm giải trí có thể thay đổi trò chơi và một hình dạng mới—đang thay đổi cách thức chúng ta sống, làm việc, vui chơi và nghĩ về những gì có thể.”

Dựa trên một thập kỷ đổi mới của OLED để mang lại trải nghiệm xem đặc biệt, LG SIGNATURE OLED M là minh chứng cho năng lực thiết kế và kỹ thuật của LG. LG SIGNATURE OLED M trang bị Zero Connect Box để truyền không dây video và âm thanh chất lượng cao tới màn hình ở tần số 4K 120Hz, giúp khu vực xung quanh màn hình không bị ảnh hưởng bởi các dây cáp và phụ kiện TV gây nhiễu thị giác. Giải pháp không dây của LG SIGNATURE OLED M thể hiện sự đổi mới thực sự và là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của TV.

Để tìm hiểu thêm về LG SIGNATURE OLED M, hãy truy cập LG.comLG’s INDUSTRY-FIRST WIRELESS OLED TV NAMED TO TIME’S LIST OF BEST INVENTIONS OF 2023

LG Electronics USA

LG’s SIGNATURE OLED M 97-Inch TV Honored for Delivering 4K Without the Cables

ENGLEWOOD CLIFFS N.J., Oct. 25, 2023 /PRNewswire/ — This week, TIME revealed its annual list of the Best Inventions, naming LG’s industry-first 97-inch LG SIGNATURE OLED M to the list which features 200 extraordinary innovations changing our lives. Launched in the U.S. this past August, the LG SIGNATURE OLED M is the world’s first OLED TV with 4K 120hz wireless connectivity and is available in 97-, 83-, and 77-inch models.

The TIME’s Best Inventions of 2023 list is compiled by nominations from TIME’s editors and correspondents around the world, and through an online application process, paying special attention to growing fields—such as AI, green energy, and sustainability. Each contender is evaluated on a number of key factors, including originality, efficacy, ambition, and impact. See the full list here: time.com/best-inventions-2023.

Of the new list, TIME’s editors write: “The result is a list of 200 groundbreaking inventions (and 50 special mention inventions)—including the world’s most powerful supercomputer, a game-changing entertainment venue, and a new shape—that are changing how we live, work, play, and think about what’s possible.”

Drawing on a decade of OLED innovation to deliver exceptional viewing experiences, the LG SIGNATURE OLED M is a testament to LG’s technical and design prowess. The LG SIGNATURE OLED M features a Zero Connect Box to wirelessly transmit high-quality video and audio to the screen at 4K 120Hz, leaving the area around the screen free from the visual distractions of cables and TV accessories. The LG SIGNATURE OLED M’s wireless solution represents true innovation and a crucial step forward in the evolution of TVs.

To learn more about the LG SIGNATURE OLED M visit LG.com.

About LG Electronics USA

LG Electronics USA, Inc., based in Englewood Cliffs, N.J., is the North American subsidiary of LG Electronics, Inc., a $63 billion global innovator in technology and manufacturing. In the United States, LG sells a wide range of innovative home appliances, home entertainment products, commercial displays, air conditioning systems, energy solutions and vehicle components. LG is a seven-time ENERGY STAR® Partner of the Year. The company’s commitment to environmental sustainability and its “Life’s Good” marketing theme encompass how LG is dedicated to people’s happiness by exceeding expectations today and tomorrow. www.LG.com.

Media Contacts:

LG Electronics USA

LG Electronics USA

Chris De Maria

Christin Rodriguez

christopher.demaria@lge.com

christin.rodriguez@lge.com

SOURCE LG Electronics USA


https://www.prnewswire.com/news-releases/lgs-industry-first-wireless-oled-tv-named-to-times-list-of-best-inventions-of-2023-301967753.html