Thị trường Internet Protocol Television sẽ tăng thêm 74,86 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2027 với tốc độ CAGR là 17,77% theo dự báo Technavio


Theo tin Technavio hay prnewswire.com

Thị trường Truyền hình Giao thức Internet sẽ tăng thêm 74,86 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2027, Aferian plc, Akamai Technologies Inc., AT và T Inc., v.v. trong số các công ty chủ chốt – Technavio

NEW YORK, NY
Ngày 6 tháng 10 năm 2023

Quy mô thị trường Internet Protocol Television dự kiến sẽ tăng thêm 74,86 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2027. Ngoài ra đà tăng trưởng của thị trường sẽ đạt tốc độ CAGR là 17,77% trong giai đoạn thời gian này theo dự báo Technavio. Sự gia tăng trong việc áp dụng thiết bị di động và thiết bị thông minh đang thúc đẩy thị trường Internet Protocol Television. Tuy nhiên, các yếu tố như vi phạm bản quyền và phát trực tuyến bất hợp pháp có thể cản trở sự tăng trưởng của thị trường. Thị trường được phân chia theo Thành phần (Phần cứng, Phần mềm và Dịch vụ), Loại (Có dây và Không dây) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, APAC, Trung Đông và Châu Phi và Nam Mỹ). Chúng tôi cung cấp phân tích chi tiết về 20 công ty hoạt động trong thị trường truyền hình giao thức internet bao gồm Aferian plc, Akamai Technologies Inc., AT và T Inc., Broadcom Inc., Chunghwa Telecom Co. Ltd., Cisco Systems Inc., Huawei Technologies Co. Ltd., Lex IPTV, Moftak Solutions, Necro IPTV, Orange SA, PJSC Rostelecom, SK Telecom Co. Ltd., Sterlite Technologies Ltd., Telefonica SA, Tellabs Access LLC, Telstra Ltd., Tripleplay Interactive Network Pvt. Ltd., VITEC và ZTE Corp. Báo cáo này cung cấp phân tích cập nhật về thị trường và để biết mức tăng trưởng chính xác cũng như tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, hãy Yêu cầu Báo cáo mẫu MIỄN PHÍ.

Thị trường Internet Protocol Television 2023-2027: Phân tích Công ty

Aferian plc: Công ty này cung cấp các dịch vụ và giải pháp truyền phát video B2B. Ngoài ra, công ty con của nó, Amino Communications, cung cấp các giải pháp truyền hình giao thức internet. Báo cáo này cung cấp danh sách đầy đủ các công ty chủ chốt, chiến lược của họ và những phát triển mới nhất. Mua ngay để biết thông tin chi tiết về công ty

Thị trường Internet Protocol Television 2023-2027: Phân khúc

Thành phần

Sự tăng trưởng thị phần của phân khúc phần cứng sẽ rất đáng kể trong giai đoạn dự báo. Nó chứa các yếu tố vật lý cần thiết để cung cấp dịch vụ IPTV. Các thành phần này bao gồm hộp giải mã tín hiệu, bộ định tuyến, bộ chuyển mạch và các thiết bị mạng khác như hộp giải mã tín hiệu (STB), Bộ định tuyến và chuyển mạch cũng như các thiết bị mạng khác. Ngoài ra, phân khúc này còn cung cấp các thành phần quan trọng có vai trò quan trọng trong hoạt động trơn tru của Internet Protocol Television (IPTV) và cung cấp dịch vụ IPTV chất lượng cao. Vì vậy, phân khúc này có tầm quan trọng lớn, thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.

Các phân khúc khác bao gồm Loại (Có dây và Không dây).
Địa lý

Bắc Mỹ ước tính chiếm 32% thị trường truyền hình giao thức internet toàn cầu trong giai đoạn dự báo.
Tìm hiểu về sự đóng góp của từng phân đoạn được tóm tắt bằng đồ họa thông tin ngắn gọn và mô tả kỹ lưỡng. Xem Báo cáo mẫu PDF MIỄN PHÍ

Thị trường Internet Protocol Television 2023-2027: Những điểm nổi bật chính

Quy mô thị trường lịch sử 2017-2021
CAGR của thị trường trong giai đoạn 2023-2027
Thông tin chi tiết về các yếu tố sẽ hỗ trợ tăng trưởng thị trường truyền hình giao thức internet trong 5 năm tới
Ước tính thị trường truyền hình giao thức Internet và đóng góp của nó cho thị trường mẹ
Dự báo về xu hướng sắp tới và những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng
Sự tăng trưởng của thị trường truyền hình giao thức Internet
Phân tích bối cảnh cạnh tranh và thông tin chi tiết về các công ty
Chi tiết toàn diện về các yếu tố sẽ cản trở sự phát triển của công ty thị trường truyền hình giao thức internet


Internet Protocol Television Market to grow by USD 74.86 billion between 2022 to 2027, Aferian plc, Akamai Technologies Inc., AT and T Inc., and more among key companies – Technavio

NEW YORK, Oct. 6, 2023 /PRNewswire/ — The internet protocol television market size is expected to grow by USD 74.86 billion from 2022 to 2027. In addition, the growth momentum of the market will progress at a CAGR of 17.77% during the forecast period, according to Technavio. The rise in mobile and smart device adoption is notably driving the internet protocol television market. However, factors such as Piracy and illegal streaming may impede market growth. The market is segmented by Component (Hardware, Software, and Services), Type (Wired and Wireless), and Geography (North America, Europe, APAC, Middle East and Africa, and South America). We provide a detailed analysis of 20 companies operating in the internet protocol television market including Aferian plc, Akamai Technologies Inc., AT and T Inc., Broadcom Inc., Chunghwa Telecom Co. Ltd., Cisco Systems Inc., Huawei Technologies Co. Ltd., Lex IPTV, Moftak Solutions, Necro IPTV, Orange SA, PJSC Rostelecom, SK Telecom Co. Ltd., Sterlite Technologies Ltd., Telefonica SA, Tellabs Access LLC, Telstra Ltd., Tripleplay Interactive Network Pvt. Ltd., VITEC, and ZTE Corp. The report offers an up-to-date analysis of the market, and to know the exact growth variance and the Y-O-Y growth rate, Request the FREE Sample Report.

Internet Protocol Television Market 2023-2027: Company Analysis

Aferian plc: This company provides B2B video streaming services and solutions. Also, its subsidiary, Amino Communications, offers internet protocol television solutions. This report provides a full list of key companies, their strategies, and the latest developments. Buy Now for detailed company information

Internet Protocol Television Market 2023-2027: Segmentation

Component

The market share growth by the hardware segment will be significant during the forecast period. It contains the physical elements required to provide IPTV services. These components include set-top boxes, routers, switches, and other network devices such as Set-top boxes (STBs), Routers and switches, and other networking equipment. Additionally, this segment delivers significant components that are crucial in the smooth functioning of internet protocol televisions(IPTV) and providing high-quality IPTV services. Thus, this segment is of great importance, driving the growth of the market during the forecast period.
Other segments include Type (Wired and Wireless).
Geography

North America is estimated to account for 32% of the global internet protocol television market during the forecast period.
Learn about the contribution of each segment summarized in concise infographics and thorough descriptions. View the FREE PDF Sample Report

Internet Protocol Television Market 2023-2027: Key Highlights

Historic Market Size 2017-2021
CAGR of the market during 2023-2027
Detailed information on factors that will assist internet protocol television market growth during the next five years
Estimation of the Internet protocol television market and its contribution to the parent market
Forecasts on upcoming trends and changes in consumer behavior
The growth of the Internet protocol television market
Analysis of the competitive landscape and detailed information on companies
Comprehensive details of factors that will impede the growth of internet protocol television market companies
Related Reports:

The internet protocol (IP) camera market size is estimated to grow at a CAGR of 20.68% between 2022 and 2027. The market size is forecast to increase by USD 14,773.31 million.

The IP multimedia subsystem (IMS) market size is expected to increase by USD 28.11 billion from 2021 to 2026, and the market’s growth momentum will accelerate at a CAGR of 16.65%.

ToC:

Executive Summary

Market Landscape

Market Sizing

Historic Market Sizes

Five Forces Analysis

Market Segmentation by Component

Market Segmentation by Type

Market Segmentation by Geography

Customer Landscape

Geographic Landscape

Drivers, Challenges, & Trends

Company Landscape

Company Analysis

Appendix

About Technavio

Technavio is a leading global technology research and advisory company. Their research and analysis focus on emerging market trends and provide actionable insights to help businesses identify market opportunities and develop effective strategies to optimize their market positions.

With over 500 specialized analysts, Technavio’s report library consists of more than 17,000 reports and counting, covering 800 technologies, spanning across 50 countries. Their client base consists of enterprises of all sizes, including more than 100 Fortune 500 companies. This growing client base relies on Technavio’s comprehensive coverage, extensive research, and actionable market insights to identify opportunities in existing and potential markets and assess their competitive positions within changing market scenarios.

Contacts

Technavio Research
Jesse Maida
Media & Marketing Executive
US: +1 844 364 1100
UK: +44 203 893 3200
Email: media@technavio.com
Website: www.technavio.comhttps://www.prnewswire.com/news-releases/internet-protocol-television-market-to-grow-by-usd-74-86-billion-between-2022-to-2027–aferian-plc-akamai-technologies-inc-at-and-t-inc-and-more-among-key-companies—technavio-301948854.html