BEK TV được chọn là “Đài truyền hình địa phương tốt nhất” trong năm thứ ba liên tiếp cho giải thưởng cuộc thi Best of the Best của Bismarck Tribune


Theo tin BEK TV hay prweb.com

BEK TV được chọn là hay nhất trong năm thứ ba liên tiếp, vượt trội các mạng lớn

BISMARCK, N.D.
Ngày 29 tháng 9 năm 2023

BEK TV một lần nữa củng cố vị thế của mình với tư cách là trụ cột của cộng đồng phát thanh truyền hình bằng cách giành được sự công nhận thứ ba liên tiếp là “Đài truyền hình địa phương tốt nhất” trong giải thưởng Best of the Best của Bismarck Tribune cuộc thi. Giải thưởng này đặc biệt có ý nghĩa vì nó được người dân bình chọn, nhưng nó cũng nhấn mạnh cam kết kiên định của đài đối với nội dung theo yêu cầu.

Năm vừa qua cũng chứng kiến BEK TV tăng gấp đôi chương trình tin tức của mình. Để bắt đầu, mạng đã sản xuất hai loạt phim mở rộng. Báo cáo đầu tiên có tên “Chinh phục Trung Quốc: Công việc nội bộ” và bao gồm hơn 30 báo cáo đặc biệt. Loạt bài này đi sâu vào phong trào quần chúng phản đối việc thành lập một nhà máy do Trung Quốc sở hữu gần Căn cứ Không quân Grand Forks.

Sau đó vào tháng 5, đài bắt đầu thực hiện loạt phim mang tên “Chiếm lấy vùng đất trung tâm của nước Mỹ: Đường ống CO2”. Nó làm sáng tỏ các vấn đề xung quanh đường ống CO2 được đề xuất gần Bismarck. Thông qua phạm vi phủ sóng nghiêm ngặt của mình, BEK TV đảm bảo rằng các thành viên trong cộng đồng có nền tảng để nói lên mối quan ngại của họ và được thông tin đầy đủ về sự phát triển của cả hai dự án.

Sự xuất sắc của nhà ga đã không được chú ý. BEK TV gần đây đã bổ sung thêm ba giải thưởng Eric Sevareid vào tủ danh hiệu của mình trong năm ngoái.

Có nhiều lý do khiến BEK TV khác biệt với các đài truyền hình địa phương còn lại. Thứ nhất, BEK là một Hợp tác xã do thành viên sở hữu, luôn nhận thức được những gì người dân yêu cầu và mong muốn. Đó là lý do tại sao BEK TV cam kết cung cấp nội dung lấy cộng đồng làm trung tâm, không qua lọc; đó là những gì mọi người đã yêu cầu. Ngoài ra, BEK TV là mạng riêng nên nó không hoạt động trong khuôn khổ của một công ty tập trung vào công ty.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập https://bekbuzz.com/post/bek-tv-chosen-best-of-best-for-third-consecutive-year-1.


BEK TV Chosen Best of Best for Third Consecutive Year, Outshining Major Networks

BISMARCK, N.D., Sept. 29, 2023 /PRNewswire/ — BEK TV has once again solidified its standing as a pillar of the broadcasting community by clinching its third consecutive recognition as “Best Local TV Station” in the Bismarck Tribune’s Best of the Best contest. This accolade is particularly significant because it’s voted on by the people, but it also underscores the station’s unwavering commitment to in-demand content.

The past year also saw BEK TV double down on its news programming. To begin with, the network produced two extensive series. The first was called “China Conquest: Inside Job” and consisted of more than 30 special reports. This series delved deep into the grassroots movement opposing the potential establishment of a Chinese-owned plant near the Grand Forks Air Force Base.

Then in May, the station began a series called “Capturing America’s Heartland: CO2 Pipeline”. It illuminates the issues surrounding a proposed CO2 pipeline near Bismarck. Through its rigorous coverage, BEK TV ensured that community members had a platform to voice their concerns and were well-informed about the developments of both projects.

The station’s excellence hasn’t gone unnoticed. BEK TV recently added three more Eric Sevareid Awards to its trophy cabinet in the last year.

There are many reasons why BEK TV is set apart from the rest of local television. For one, BEK is a member-owned Cooperative, always cognizant of what the people require and want. That’s why BEK TV is committed to delivering unfiltered, community-centric content; it’s what the people have asked for. Also, BEK TV is its own network, so it doesn’t operate within the constraints of a corporate-focused company.

To learn more, visit https://bekbuzz.com/post/bek-tv-chosen-best-of-best-for-third-consecutive-year-1.

MEDIA CONTACT
Julie Skaret, BEK Media Relations
1.701.475.1318 | 366135@email4pr.com

SOURCE BEK TVhttps://www.prnewswire.com/news-releases/bek-tv-chosen-best-of-best-for-third-consecutive-year-outshining-major-networks-301942513.html