Theo Nghiên cứu mới của Parks Associates sau CES cho thấy 63% gia đình dùng internet ở Hoa Kỳ có TV thông minh


Theo tin Parks Associates hay prnewswire.com


Parks Associates nêu bật nghiên cứu mới cho thấy 63% hộ gia đình sử dụng Internet ở Hoa Kỳ sở hữu TV thông minh và 87% ghi danh ít nhất một dịch vụ phát trực tuyến sau CES.

OTT Video Market Tracker nêu bật vai trò trung tâm điều khiển nhà thông minh của TV

Nghiên cứu mới của Parks Associates được công bố trong CES® cho thấy 63% hộ gia đình có internet ở Hoa Kỳ sở hữu TV thông minh, tăng 38% từ năm 2015. Công cụ theo dõi thị trường video OTT bao gồm các báo cáo hàng tháng và phát hành hàng quý về số lượng người đăng ký video ước tính, nêu bật cách các công ty thích Roku và những người khác đã thay đổi vai trò của TV trong gia đình bằng cách kết hợp giải trí với các chức năng gia đình được kết nối. Roku đã công bố tại CES 2023 rằng họ sẽ sản xuất dòng TV thông minh của riêng mình trong năm nay và nhiều công ty đã trình diễn các công nghệ TV mới.

“Smart TV là một phần của ngôi nhà hiện đại; thiết bị này sẽ là yếu tố chính của tầm nhìn giải trí tích hợp cho cả gia đình trong tương lai.” (Chủ tịch, Parks Associates – President, Parks Associates), Elizabeth Parks nói . “Các ứng dụng và tích hợp mới đang tập hợp hệ sinh thái giải trí và nhà thông minh để tiếp tục kiếm tiền từ cơ sở người dùng của nó và có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu trong nhà.”

Nghiên cứu của Parks Associates cho thấy 87% hộ gia đình sử dụng Internet ở Hoa Kỳ có ít nhất một dịch vụ phát trực tuyến. Tại CES, nhiều công ty đã công bố TV thông minh mới và tìm cách tận dụng hệ điều hành (OS) cũng như phần cứng cho các ứng dụng trong tương lai. Các nhà sản xuất TV và những gã khổng lồ công nghệ như Amazon, Apple, Google và Samsung đang tích hợp các bộ điều khiển nhà thông minh vào TV, biến thiết bị này thành một nền tảng điều khiển nhà.

Khi người tiêu dùng cân nhắc mua TV thông minh, họ coi trọng khả năng tương tác, khả năng tương thích và tính dễ sử dụng trong một hệ sinh thái hơn là đánh giá cao chức năng một điểm. Chủ sở hữu thiết bị được kết nối hiện có trung bình 16 thiết bị được kết nối trong nhà và mong muốn có một điểm kiểm soát truy cập duy nhất là mong muốn hàng đầu của họ.

Công cụ theo dõi thị trường video OTT giúp các công ty cập nhật hơn 400 dịch vụ OTT ở Bắc Mỹ, cung cấp thông tin chi tiết về những người chơi hiện tại, những người mới tham gia và xu hướng trong thị trường dịch vụ video OTT.


Following CES®, Parks Associates Highlights New Research Showing 63% of US Internet Households Own a Smart TV and 87% Subscribe to at Least One Streaming Services

OTT Video Market Tracker highlights the role of TV as smart home control hub

New Parks Associates research released during CES® shows 63% of US internet households own a smart TV, up from 38% in 2015. The OTT Video Market Tracker, including monthly reports and a quarterly release of estimated video subscriber numbers, highlights how companies like Roku and others have transformed the role of the TV in the home by marrying entertainment with connected home functions. Roku announced at CES 2023 it would manufacture its own line of smart TVs this year, and many companies showed off new TV technologies.

“Smart TVs are part of the modern home; this device will be a key element of an integrated whole-home entertainment vision going forward,” said Elizabeth Parks, President, Parks Associates. “New applications and integration are bringing together the smart home and entertainment ecosystems to further monetize its user base and have more control of the data in the home.”

Parks Associates research shows 87% of US internet households have at least one streaming service. At CES, many companies announced new smart TVs and seek to leverage the operating system (OS) as much as the hardware for future applications. TV manufacturers and tech giants, such as Amazon, Apple, Google, and Samsung, are building smart home controls into the TV, transforming this device into a home control platform.

When consumers are considering a smart TV purchase, they value interoperability, compatibility, and ease of use within an ecosystem more than they value single-point functionality. Connected device owners now have an average of 16 connected devices in the home, and the desire for a single access control point is at the top of their wants.

OTT Video Market Tracker helps companies stay updated on more than 400 North American OTT services, providing details on current players, new entrants, and trends in the OTT video services market.

To schedule an interview with an analyst or request specific research data, please contact Rosey Sera at rosey@parksassociates.com, 972.996.0233.

About Parks Associates: Parks Associates, a woman-founded and certified business, is an internationally recognized market research and consulting company specializing in emerging consumer technology products and services. Founded in 1986, Parks Associates provides business intelligence and research services through its proprietary methodologies developed over decades, including quarterly surveys of 10,000 internet households.

The company’s expertise crosses many industries: home security and smart home, streaming video, broadband and pay-TV services, digital media and platforms, gaming, Wi-Fi and home networks, connected health, support, consumer electronics, home control systems, energy management, and tech solutions for the multi-dwelling (MDU), small-to-medium business (SMB), and commercial building markets.

Each year, Parks Associates brings thousands of leaders together for its webinars and annual events. The firm hosts the annual executive research and strategy conferences CONNECTIONS™, Connected Health Summit, Smart Energy Summit, Smart Spaces, and Future of Video. https://www.parksassociates.com


https://www.parksassociates.com/blog/article/01132023